ROBIN WILLIAMS CZłOWIEK KTóRY DAł RADOść WIELU LUDZIOM NA CAłYM śWIECIE. GDY SAM POTRZEBOWAł JEJ NAJBARDZIEJ W OSTATNICH DNIACH żYCIA NIE ZNALAZłA SIę NAWET JEDNA OSOBA.
Generate New Caption