SNäLLA, BERäTTA MER OM TåRTAN OCH HOTET MOT DEMOKRATIN, NU NäR NASSARNA ANVäNDER VåLD På öPPEN GATA.
Generate New Caption