NIE MA PRZESZłOśCI W MIłOśCI. NIE MA CIężARóW, OBCIążEń. JEST TYLKO UCZUCIE. PRAWDA. DLATEGO IGUSZON POWINIEN WRóCIć
Generate New Caption