Jay-z and Kanye Laughing


Safeer Nai Bhi Kuch Seekha Hai or Phir Rehmat Pe Try Kar Raha Hai
like us!