POL­SKA NIE PO­WIN­NA NAśLA­DOWAć BO­GATYCH KRAJóW ZACHOD­NICH, BO NIE JEST BO­GATYM KRA­JEM ZACHOD­NIM. POL­SKA PO­WIN­NA NAśLA­DOWAć ROZ­WIąZA­NIA, KTóRE KRA­JE ZACHOD­NIE STO­SOWAłY, GDY BYłY TAK BIED­NE, JAK POL­SKA.
Generate New Caption