Paulo Coelho


Pol­ska Nie Po­win­na Naśla­dować Bo­gatych Krajów Zachod­nich, Bo Nie Jest Bo­gatym Kra­jem Zachod­nim. Pol­ska Po­win­na Naśla­dować Roz­wiąza­nia, Które Kra­je Zachod­nie Sto­sowały, Gdy Były Tak Bied­ne, Jak Pol­ska.
like us!