AJ SIR NE KIHA KE TERI SLIDE SAB TO VADIA BNA HAI.., NA SALEYA....SANU GALAN KADIA NE...!
Generate New Caption