PRZESYłAM DLA DYREKTORóW W ZAKłADACH DD, W CELU SYNERGII POCZYNAń I EW. WYKORZYSTANIA.
Generate New Caption