I WAS LIKE YO ZUCKERBERG IF YOU DON'T TAKE DAT SHOT IMA SHOOT YOU, AND HE DRANK DAT SHIT!
Generate New Caption